Xiamming Deng, PhD

School of Life Sciences, Xiamen University, China:

xmdeng@xmu.edu.cn